Dijital dönüşümdeki yasal zorunluluk ve mevzuatlar nelerdir?

Dijital dönüşümdeki yasal zorunluluk ve mevzuatlar nelerdir?

20 Haziran 2015 tarih ve 454 numaralı tebliğ ile 2014 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren kapsama dâhil edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun;

5 Mart 2010 tarih ve 397 numaralı tebliği ile e-Fatura,

14 Aralık 2014 tarih ve 421 numaralı tebliğ ile e-Defter,

30 Aralık 2013 tarih ve 433 numaralı tebliğ ile e-Arşiv uygulamaları hayata geçti.

454 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e Fatura olarak düzenlemektedir.

433 numaralı tebliğ gereğince, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

HEMEN DÖNÜŞÜME BAŞLAYIN
vertical-hand-icon