Bedelsiz gönderilerde de e-İrsaliye kullanılacak mı?

Bedelsiz gönderilerde de kullanılacak mı?

İrsaliye malın değerinden bağımsız olarak taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bakar. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

HEMEN DÖNÜŞÜME BAŞLAYIN
vertical-hand-icon