Taşıma irsaliyesi e-İrsaliye kapsamında olacak mı?

Taşıma irsaliyesi e-İrsaliye kapsamında olacak mı?

Hayır. 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

HEMEN DÖNÜŞÜME BAŞLAYIN
vertical-hand-icon