geçmiş tarihe e-Fatura düzenlemek

Geçmiş tarihe e-Fatura düzenlemek mümkün müdür?

VUK'a göre fatura mal teslimi veya hizmet sağlamasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmek zorundadır. Bununla beraber teknik olarak geçmiş tarihli bir fatura düzenlenmesi engellenmiyor.

HEMEN DÖNÜŞÜME BAŞLAYIN
vertical-hand-icon